Vad finns det för krav på mätning av radon i min bostad?

Om du bor i ett flerfamiljshus finns det krav på den som har rådighet över fastigheten, normalt bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren, att optimera strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt i enlighet med 3 kap. 6 § Strålskyddslagen (2018:396). Mätningar behövs för att känna till radonhalten och kunna optimera radonhalten. Det är din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor som kan kräva mätning av radon om det inte redan har utförts mätningar.

Om du bor i eget hus är det ditt ansvar att mäta radonhalten och vidta åtgärder men miljö- och hälsoskyddskontoret har möjligt att ställa krav på radonhalt även i privata bostäder.

Radon behöver mätas i alla bostäder, oavsett hur gamla de är. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att en ny mätning görs om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen genomfördes och om det har genomförts byggnadsåtgärder som kan påverka radonhalten.

Dags att förnya din anmälningspliktiga verksamhet?

Bedriver du anmälningspliktig verksamhet? Då kan det vara dags att förnya din anmälan i vår e-tjänst. En anmälan är giltig i 5 år och förnyelse av anmälan kan göras när din anmälan förfaller inom 6 månader. Vid en förnyelse av anmälan kan du även genomföra ändringar avseende utrustning, fakturauppgifter och liknande.

Vägledning, vem gör vad inom radon?

Flera myndigheter och organisationer ansvarar för radonfrågor. För att du ska hamna rätt med din fråga har vi tagit fram en vägledning för vem som gör vad inom radon.