Vad finns det för krav på mätning av radon i min bostad?

Om du bor i ett flerfamiljshus finns det krav på den som har rådighet över fastigheten, normalt bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren, att optimera strålskyddet genom att vidta åtgärder så att radonhalten hålls så låg som det är möjligt och rimligt i enlighet med 3 kap. 6 § Strålskyddslagen (2018:396). Mätningar behövs för att känna till radonhalten och kunna optimera radonhalten. Det är din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor som kan kräva mätning av radon om det inte redan har utförts mätningar.

Om du bor i eget hus är det ditt ansvar att mäta radonhalten och vidta åtgärder men miljö- och hälsoskyddskontoret har möjligt att ställa krav på radonhalt även i privata bostäder.

Radon behöver mätas i alla bostäder, oavsett hur gamla de är. Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar att en ny mätning görs om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen genomfördes och om det har genomförts byggnadsåtgärder som kan påverka radonhalten.

Aktuellt

En klocka som visar månader istället för timmar och som med tim- och minutpekaren illustrerar mätsäsongen från 1 oktober till 30 april.

Säsong för radonmätning!

Radon ökar risken för lungcancer och enda sättet att upptäcka radon är att mäta. En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen.

Den radioaktiva gasen – vad kan man göra åt den?

Man varken ser eller känner lukten av den, den radioaktiva gasen radon som på sikt kan ge lungcancer om man andas in höga halter av den under lång tid. Men var kommer radonet ifrån, vad kan man göra för att minska radonhalten i ett hus och varför är det viktigt? Det är några av frågorna vi ger svar på i Strålsäkerhetsmyndighetens första avsnitt av podden Strålsäkert.

Till poddavsnittet