Avvecklingsresan

Avvecklingsresan är en samtalsserie om olika aspekter av avveckling och rivning av kärnkraft lanserad av Strål­säkerhets­myndig­heten i mars 2019. Samtalen kan följas live på plats eller via myndighetens Youtube-kanal. Det går även att lyssna på delar av samtalen i efterhand, via myndighetens podd, Strålsäkert.

Inom ett par år befinner sig sex svenska reaktorer i olika faser av avveckling och rivning. För Strålsäkerhetsmyndigheten är det ett stort arbetsområde och för omvärlden kan det framstå som komplext och komplicerat. För att möta det intresse som finns för avvecklingsfrågor och på ett enkelt sätt öka allmänhetens insyn i avvecklingsprocessen lanserade myndigheten i mars 2019 samtalsserien Avvecklingsresan.

I Avvecklingsresan diskuterar representanter från myndigheten olika aspekter av avveckling tillsammans med forskare, industri eller och andra, för ämnet, relevanta organisationer. Samtalen kan följas på plats eller via myndighetens Youtube-kanal. Varje samtal kommer även att klippas ihop till ett avsnitt som publiceras i myndighetens podd Strålsäkert.

Ungefär ett samtal i månaden planeras under 2019. Därefter växlar samtalsserien spår till att under 2020 handla om en annan stor fråga för myndigheten, långtidsdrift av reaktorer.

Avvecklingsresan 1: Avveckla reaktorer och demontera kärnkraftverk – hur går det till?

Flera kärnkraftsreaktorer ska avvecklas och demonteras i Sverige de närmaste åren. Hur går det till och vilka utmaningar för det med sig? Det här är första delen av serien Avvecklingsresan. I samtalsserien diskuterar Strålsäkerhetsmyndigheten, experter, industriföreträdare och andra hur avvecklingen av reaktorerna ska gå till och vilka krav myndigheten ställer på tillståndshavarna för att det ska ske ett strålsäkert sätt.

Medverkande:

  • Magnus Reinsjö, Vattenfall, Ringhals kärnkraftverk
  • Christoffer Ellmark, Vattenfall
  • Sofia Eliasson, OKG, Oskarshamns kärnkraftverk
  • Martin Amft, inspektör på enheten för drift och avveckling,  myndighetssspecialist avveckling, Strålsäkerhetsmyndigheten
  • Ove Nilsson, enhetschef för enheten för drift och avveckling, avdelningen för radioaktiva ämnen, Strålsäkerhetsmyndigheten

Moderator: Pelle Zettersten, Strålsäkerhetsmyndigheten