Avvecklingsresan – en samtalsserie

Avvecklingsresan är en samtalsserie om olika aspekter av avveckling och rivning av kärnkraft lanserad av Strål­säkerhets­myndig­heten i mars 2019. Samtalen kan ses via myndighetens Youtube-kanal men går även att lyssna till via myndighetens podd, Strålsäkert.

Inom ett par år befinner sig sex svenska reaktorer i olika faser av avveckling och rivning. För Strålsäkerhetsmyndigheten är det ett stort arbetsområde och för omvärlden kan det framstå som komplext och komplicerat. För att möta det intresse som finns för avvecklingsfrågor och på ett enkelt sätt öka allmänhetens insyn i avvecklingsprocessen lanserade myndigheten i mars 2019 samtalsserien Avvecklingsresan.

I Avvecklingsresan diskuterar representanter från myndigheten olika aspekter av avveckling tillsammans med forskare, industri eller och andra, för ämnet, relevanta organisationer. Samtalen kan ses via myndighetens Youtube-kanal men går även att lyssna till via myndighetens podd, Strålsäkert.

Avvecklingsresan del 4 – Säkerhetskultur ända in i kaklet

Fem kärnkraftsreaktorer i Sverige befinner sig redan i olika stadier av avveckling, och ytterligare två tillkommer inom två år. Hur upprätthåller man en god säkerhetskultur på anläggningarna under nedmontering och rivning av reaktorer och hur motiverar man personal att sätta säkerheten i första rummet för en verksamhet som ska läggas ner? Det var temat för fjärde avsnittet av Avvecklingsresan som ägde rum i Almedalen tisdagen den 2 juli.

Medverkande:

 • Johan Dasht, VD, OKG AB
 • Åsa Carlson, VD, Barsebäck Kraft AB
 • Lars Rask, Säkerhetschef, Vattenfall AB
 • Ove Nilsson, Enhetschef, Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Karin Lindström, Utredare/MTO-expert, Strålsäkerhetsmyndigheten

Moderator: Pelle Zettersten, Strålsäkerhetsmyndigheten

Avvecklingsresan del 3 – Hur ska framtida generationer minnas kärnavfallet?

Drift och avveckling av kärnkraft resulterar i radioaktivt avfall. Detta avfall ska förvaras på ett säkert sätt så att människor och miljö inte tar skada, varken i dag eller i framtiden. Därför måste förvaren märkas upp så att framtidens människor vet var de finns och vad de innehåller. Dokumentation över var anläggningarna ligger och hur de är utformade måste finnas tillgängliga i tiotusentals år framåt. Hur ska det gå till och vem ansvarar för att det sker på ett så korrekt sätt som möjligt? Det är temat för det tredje avsnittet av Avvecklingsresan som ägde rum i Strålsäkerhetsmyndighetens lokaler måndagen den 27 maj.

Medverkande:

 • Jonas Palm, Riksarkivet
 • Anna Storm, Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan
 • Sofi Tunbrant, Svensk kärnbränsle hantering
 • Carl-Henrik Pettersson, Strålsäkerhetsmyndigheten.

Moderator: Pelle Zettersten, Strålsäkerhetsmyndigheten

Avvecklingsresan 2: Historiska anläggningar och sanering av mark – vad har vi lärt oss?

Flera kärntekniska anläggningar som byggdes för länge sedan har, ska eller är under avveckling. Vilka lärdomar har industri- och myndighet dragit av tidigare arbeten och vad är skillnaden på att avveckla en äldre anläggning jämfört med en mer modern? Det är frågor vi ställer oss i det här avsnittet av Avvecklingsresan som är en samtalsserie om hur avvecklingen av kärntekniska anläggningar går till.

Medverkande:

 • Henrik Efraimsson, myndighetsspecialist inom friklassning, Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Helene Wijk, inspektör, drift och avveckling, Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Victoria Taubner, avvecklingsexpert, Vattenfall

Moderator: Pelle Zettersten, Strålsäkerhetsmyndigheten

Avvecklingsresan 1: Avveckla reaktorer och demontera kärnkraftverk – hur går det till?

Flera kärnkraftsreaktorer ska avvecklas och demonteras i Sverige de närmaste åren. Hur går det till och vilka utmaningar för det med sig? Det här är första delen av serien Avvecklingsresan. I samtalsserien diskuterar Strålsäkerhetsmyndigheten, experter, industriföreträdare och andra hur avvecklingen av reaktorerna ska gå till och vilka krav myndigheten ställer på tillståndshavarna för att det ska ske ett strålsäkert sätt.

Medverkande:

 • Magnus Reinsjö, Vattenfall, Ringhals kärnkraftverk
 • Christoffer Ellmark, Vattenfall
 • Sofia Eliasson, OKG, Oskarshamns kärnkraftverk
 • Martin Amft, inspektör på enheten för drift och avveckling,  myndighetssspecialist avveckling, Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Ove Nilsson, enhetschef för enheten för drift och avveckling, avdelningen för radioaktiva ämnen, Strålsäkerhetsmyndigheten

Moderator: Pelle Zettersten, Strålsäkerhetsmyndigheten