Kassera brandvarnare och rökdetektorer på rätt sätt

Vissa (joniserande) brandvarnare och rökdetektorer innehåller ett radioaktivt ämne och måste kasseras på rätt sätt när de inte längre används. En brandvarnare lämnas in som elavfall till din återvinningscentral. En rökdetektor får inte sorteras tillsammans med brandvarnare. Som verksamhetsutövare ansvarar du för att rökdetektorn tas om hand och betalar för vad det kostar.

Brandvarnare och rökdetektorer larmar när det brinner eller ryker. Det finns olika typer av brandvarnare och rökdetektorer, vissa (joniserande) innehåller en strålkälla.

Fakta

 • Brandvarnare används hemma i våra bostäder och larmar vid brand.
 • Rökdetektorer finns exempelvis i industrier och på ställen där allmänheten vistas.

Innehåller strålkälla

Brandvarnare och rökdetektorer (joniserande) innehåller ett radioaktivt ämne, ofta americium (Am-241). De är märkta med texten "innehåller radioaktivt ämne" och har en symbol för joniserande strålning.

När brandvarnaren eller rökdetektorn inte längre används måste det radioaktiva ämnet i dem tas om hand på rätt sätt. Det är därför viktigt att de lämnas in på rätt ställe. Det är bara de som har tillstånd som får demontera och återvinna en brandvarnare eller rökdetektor.  

Så gör du när du ska kassera din brandvarnare eller rökdetektor

Brandvarnare ska sorteras som elavfall då det finns ett producentansvar för dessa elprodukter. De ska lämnas in på en återvinningscentral.

SSMFS 2008:47 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om brandvarnare som innehåller strålkälla med radioaktivt ämne.

För rökdetektorer finns inget producentansvar. Det innebär att de inte får sorteras som elavfall tillsammans med brandvarnare. Det är du som verksamhetsutövare (den som ägt eller använt rökdetektorn) som ansvarar för att den tas om hand och betalar för vad det kostar, i enlighet med 5 kap.3 § strålskyddslagen (2018:396) och strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.

SSMFS 2008:44 Strålsäkerhetsmyndigheten föreskrifter om rökdetektorer som innehåller radioaktivt ämne

Som verksamhetsutövare kan du:

 • Kontakta företaget som sålt eller ska byta ut rökdetektorn och fråga om de kan ta hand om den gamla detektorn.
 • Kontakta återvinningsföretaget som ni använder er av för annan återvinning. De kan ha tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten för att hantera rökdetektorer.
 • El-Kretsen AB kan hjälpa till med kontakter till företag som får hantera rökdetektorer.
 • Kontakta Cyclife Sweden AB 

Se skillnad på en brandvarnare och rökdetektor

Det kan ibland vara svårt att se skillnad på en brandvarnare och en rökdetektor.

Brandvarnare:

 • Har en knapp för att kunna testa att den fungerar
 • Har ofta ett batteri men inte alltid. I en del bostäder kan brandvarnarna vara kopplade till ett centralt system, då finns det inget batteri.
 • Är sedan 2008 märkta enligt svensk standard, SS-EN 14604:2005

Rökdetektorer:

 • Saknar batteri
 • Är en del av ett brandlarmsystem och får el genom systemet.
 • Brandlarmsystemet kan vara kopplat till väktarföretag eller räddningstjänsten.