Starka laserpekare kräver tillstånd

Laserpekare är en bärbar och batteridriven laser som främst är avsedd för att användas som pekverktyg vid till exempel föreläsningar. Den som hanterar starka laserpekare måste ha tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Laserstrålen är skadlig för ögat och kan orsaka kraftig bländning.

En laserpekare används normalt som pekverktyg, exempelvis vid föreläsningar, och är vanligtvis lika stor som en penna eller en ficklampa. Laserstrålen kan ha olika färg, till exempel röd, grön eller blå. Det är inte färgen på laserstrålen som avgör hur skadlig den är.

De laserpekare som innehåller starka lasrar kan orsaka allvarlig bländning och i värsta fall ge skador på ögat.

Du behöver tillstånd för laserpekare i laserklass 3R, 3B och 4

För att hantera starka laserpekare, det vill säga laserklass 3R, 3B och 4, med en uteffekt över 1 milliwatt (mW), krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Du behöver tillstånd för att inneha, tillverka, köpa, ta emot, använda, sälja, ge bort, låna eller hyra ut eller föra in starka laserpekare till Sverige. Att bryta mot reglerna kan ge böter eller fängelse i högst två år.

Tillstånd ges endast till den som behöver laserpekaren för ett godtagbart ändamål och endast om det kan antas att laserpekaren inte kommer att missbrukas.

Den som har tillstånd att yrkesmässigt sälja eller hyra ut starka laserpekare till personer eller företag måste förvissa sig om att dessa i sin tur har tillstånd. Det är försäljarens ansvar att kontrollera att köparen har tillstånd.

Anmäl otillåten laserpekare

Strålsäkerhetsmyndigheten är enligt förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn marknadskontrollmyndighet för produkter och ämnen som alstrar strålning. Det innebär att myndigheten ska kontrollera att sådana produkter och ämnen uppfyller gällande krav. Anmäl försäljning av laserpekare till oss om du misstänker att de inte uppfyller gällande krav.

Olika laserklasser

Lasrar delas in i olika laserklasser efter hur allvarliga skador de kan orsaka.

Det finns i huvudsak åtta laserklasser:

1, 1C, 1M, 2, 2M, 3R, 3B och 4.

Produkter i laserklass 1 orsakar inga skador. Produkter i laserklass 4 kan däremot orsaka permanenta synskador, kraftiga brännskador på huden och antända brännbart material.