Induktionshällar

Spisar med induktionshäll alstrar starkare magnetfält än andra spisar. Fälten är dock inte så starka att det finns vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker. 

Magnetfält finns runt alla elektriska apparater i våra hem. I spisar med induktionshäll är det magnetfälten som gör att grytans eller stekpannans botten värms. Induktionshällar ger starkare magnetfält än andra spisar.

Magnetfälten är som starkast nära induktionshällen. Men även precis intill hällen är nivåerna fortfarande så låga att de inte medför några hälsorisker, enligt Strålsäkerhetsmyndighetens bedömning. Medan du lagar mat befinner du dig dessutom vanligtvis en bit från hällen, där magnetfälten är svaga.

Magnetfälten finns bara när spisen är påslagen och en gryta med magnetisk botten står på plattan. Så fort plattan stängs av, eller grytan lyfts från hällen, försvinner magnetfälten.

Mätning av induktionshällar

2003 gjorde en av Strålsäkerhetsmyndighetens föregångare, Statens strålskyddsinstitut (SSI), mätningar av magnetfält från tre olika typer av induktionshällar. Mätningarna visade att fälten låg klart under referensvärdet. Referensvärdet är den högsta nivån av magnetfält som allmänheten bör exponeras för. Det är satt med god marginal till de nivåer där det finns säkerställda hälsorisker. 

  • På 30 centimeters avstånd är magnetfälten från en induktionshäll cirka en femtedel av referensvärdet.
  • På 60 centimeters avstånd är magnetfälten mindre än en hundradel av referensvärdet. 

Mätningen gjordes på uppdrag av Konsumentverket.