Omgivande elektronisk utrustning ger störningar i röntgenbilder

Trådlösa detektorer  användes vid röntgenbildtagning på ett behandlingsrum på en tandvårdsklinik. Annan elektronisk utrustning gav återkommande störningar i röntgenbilder vilket medförde att bilderna fick tas om. I andra behandlingsrum hade tandvårdskliniken röntgensensorer anslutna med kabel, och där hade aldrig dessa störningar uppkommit.

Åtgärder: Tandvårdskliniken har bytt ut de trådlösa sensorerna mot röntgensensorer med kabel.

Kommentar: Det är viktigt att inte acceptera att tekniken genererar fel som medför att röntgenbilder måste tas om.

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 20§ SSMFS 2008:35 och 21§ SSMFS 2008:31, beskriver detta.