Avfallsnämnden

Inom Strål­säkerhets­myndigheten finns en nämnd för frågor om radio­aktivt avfall och använt kärnbränsle.

Nämnden ger myndigheten råd i frågor som rör avfalls­hantering, regler och före­skrifter samt ger råd inför större beslut och yttranden.

Nämnden utses av generaldirektören och består av en ordförande och åtta ledamöter. Sammanträden hålls minst tre gånger per år varav det första hölls den 3 juni 2009.

I nämnden ingår följande ledamöter:

Ordförande:
Johan Anderberg
Chef för avdelningen för radioaktiva ämnen, Strålsäkerhetsmyndigheten
Ledamöter:
Björn Hasselgren
Regional direktör, Trafikverket
Gunnar Buckau
Expert, Tyskland
Ida Sennstrom Agering 
Länsjurist, Länsstyrelsen i Uppsala län
Jon Engström
Enhetschef och utredare, Naturvårdsverket
Johan Fagerqvist
Rådgivare, Deponi- och avfallsanläggningar, Avfall Sverige
Jaakko Leino
Direktör, Strålsäkerhetscentralen (STUK), Finland
Per Strand
Generaldirektör, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Norge
Rikard Jansson
Chefsjurist, Energimyndigheten