Avfallsnämnden

Inom Strål­säkerhets­myndigheten finns en nämnd för frågor om radio­aktivt avfall och använt kärnbränsle.

Nämnden ger myndigheten råd i frågor som rör avfalls­hantering, regler och före­skrifter samt ger råd inför större beslut och yttranden.

Nämnden utses av generaldirektören och består av en ordförande och åtta ledamöter. Sammanträden hålls minst tre gånger per år varav det första hölls den 3 juni 2009.

I nämnden ingår följande ledamöter:

Ordförande:
Per Seltborg
Tf avdelningschef, Strålsäkerhetsmyndigheten
Nämndsekreterare:
Bengt Hedberg
Internationell rådgivare, Strålsäkerhetsmyndigheten
Ledamöter:
Björn Hasselgren
Regional direktör, Trafikverket
Gunnar Buckau
Teknisk expert, Tyskland
Jaakko Leino
Direktör, Strålsäkerhetscentralen (STUK), Finland
Jessica Christiansson
Utvecklingschef/utbildningschef, Avfall Sverige
Jon Engström
Enhetschef och utredare, Naturvårdsverket
Kristin Frogg
Avdelningsdirektör, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA), Norge
Rikard Jansson
Chefsjurist, Energimyndigheten