Medarbetare berättar

Strålsäkerhetsmyndigheten har drygt 300 medarbetare – men vi vill bli fler. Hos oss får du möjlighet att delta i arbetet för ett strålsäkert samhälle.

Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Vi arbetar med strålsäkerhet inom en rad olika områden – kärnkraft, radioaktivt avfall, vård, forskning, industri, UV-strålning, elektromagnetiska fält och radon.

Strålsäkerhetsmyndigheten lyder under regeringen och tillhör Miljö- och energidepartementets ansvarsområde.

”Jag ska veta lite om mycket.”

Klas Idehaag, samordnare på avdelningen för kärnkraftsäkerhet

Utbildad till: Drifttekniker
Anställd vid Strålsäkerhetsmyndigheten sedan: 2009
Annan arbetslivserfarenhet: Turbin- och reaktoroperatör, utbildare för operatörer, produktansvarig för simulatorutbildning, utvecklingsingenjör på fullskalesimulator, inspektör på Statens kärnkraftsinspektion (SKI), en av Strål­säkerhets­myndig­hetens föregångare.

Vad jobbar du med?

– På min avdelning hanterar vi tillsynen av kärnkraftverk och som samordnare ska jag veta hur en anläggning fungerar både tekniskt och organisatoriskt. En specialist på min avdelning kanske granskar en konstruktion utifrån sakområden som hållfasthet eller funktion. Mitt jobb är att titta på helhetsbilden – jag ska veta lite om mycket.

Hur är Strålsäkerhetsmyndigheten som arbetsplats?

– Det är inspirerande att arbeta här eftersom det finns experter på så många områden. Myndigheten är en arbetsplats där man kan springa in på någons kontor för att ställa en fråga och bli kvar lite för länge eftersom man blir så fascinerad av svaret.

”Det är viktigt att se framåt och inte fastna i det gamla.”

Jan Johansson, myndighetsspecialist på avdelningen för strålskydd

Utbildad till: Civilingenjör i teknisk fysik med strålningsinriktning, därefter teknologie doktorsexamen i kärnfysik.
Anställd vid Strål­säkerhets­myndig­heten sedan: 2009, dessförinnan anställd vid Statens strålskyddsinstitut (SSI), som är en av myndighetens föregångare.
Annan arbets­livs­erfarenhet: Fyra år som konsult.

Vad jobbar du med?

– Jag jobbar i huvudsak med att upprätthålla den nationella strålskyddsberedskapen och det expertstöd som ska vara till hjälp vid eventuella olyckor och andra händelser där människor och natur kan utsättas för farlig strålning. Sedan arbetar jag också med systemen som övervakar strålningsnivån i Sverige.

Kan du nämna en utmaning med ditt jobb?

– Det är nog att man ständigt måste vara öppen för nya tankar och idéer. Det är viktigt att inte fastna i det gamla utan att se framåt, vara prestigelös och göra det bästa av den nya teknik och de samverkansmöjligheter som finns.