Medarbetare berättar

Strålsäkerhetsmyndigheten har drygt 300 medarbetare – men vi vill bli fler. Hos oss får du möjlighet att delta i arbetet för ett strålsäkert samhälle.

Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning. Vi arbetar med strålsäkerhet inom en rad olika områden – kärnkraft, radioaktivt avfall, vård, forskning, industri, UV-strålning, elektromagnetiska fält och radon.

Strålsäkerhetsmyndigheten sorterar under Klimat- och näringslivsdepartementet och har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd och kärnsäkerhet.

Alireza Sadeghi, inspektör

"Det är en väldigt rolig arbetsplats. Det är goda arbetsvillkor och man får en bra balans mellan jobb och privatliv, vilket leder till att kvalitén på arbetet blir bättre."

Utbildning: sjukhusfysiker

Åsa Zazzi, utredare

"Det roligaste i mitt jobb som utredare är att jag kan vara med och bidra i det stora pusslet med att ta hand om kärnavfall. Jag hoppas och tror att det jag gör i mitt jobb bidrar till ett strålsäkert samhälle."

Utbildning: filosofie kandidat i kemi, filosofie doktor i oorganisk kemi

Jan Johansson, myndighetsspecialist

"Strålsäkerhetsmyndigheten är ett ställe där man kan utvecklas. Det finns ständigt nya saker att lära sig och jag tycker att det är ett meningsfullt arbete. Det kräver att man ständigt ifrågasätter hur man gör nu, man måste tvinga sig själv att ompröva saker som man trodde på tidigare."

Utbildning: civilingenjör teknisk fysik med inriktning strålningsfysik, doktor i kärnfysik