Meddelande om otillåtna produkter som alstrar strålning

Strålsäkerhetsmyndigheten är marknadskontrollmyndighet för produkter och ämnen som alstrar strålning. Det innebär att myndigheten ska kontrollera att sådana produkter och ämnen uppfyller gällande krav.

Myndighetens ansvar som marknads­kontroll­myndighet regleras i förordningen (2014:1039) om marknads­kontroll av varor och annan när­liggande tillsyn.

Meddela myndigheten om du misstänker att en produkt eller teknisk anordning inte uppfyller gällande krav. Använd blanketten nedan för att göra din anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten.