Nyheter och press

Vi hjälper journalister att komma i kontakt med rätt expert och ger information om Strål­säkerhets­myndig­hetens verksamhet och press­aktiviteter. Myndighetens pressjour är tillgänglig dygnet runt alla dagar om året.

Presstelefon: 08-799 40 20

Pressfrågor dagtid
Caroline Falkengren
Pressansvarig
Nås via myndighetens presstelefon: 08-799 40 20
E-post till Caroline Falkengren
Andreas von Schmalensee
Kommunikationschef
Telefon: 08-799 43 11