E-tjänster och blanketter

På den här sidan hittar du länkar till Strål­säker­hets­myndig­hetens e-tjänster och blanketter. För information om anmälningsplikt och tillståndsplikt, se länkarna i sidmenyn.

Blanketter som skickas med post skickas till:

Strålsäkerhetsmyndigheten
171 16 Stockholm

Observera att avsändaren ska skrivas väl synligt på kuvertet.