E-tjänster och blanketter

På den här sidan hittar du Strål­säker­hets­myndig­hetens e-tjänster och blanketter.

Blanketter som skickas med post skickas till:

Strålsäkerhetsmyndigheten
171 16 Stockholm

Observera att avsändaren ska skrivas väl synligt på kuvertet.