Hälsodeklaration för arbete med joniserande strålning

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning ställer krav på ett giltigt tjänstbarhetsintyg. Läkarundersökningen görs var tredje år. Däremellan skickas en hälsodeklaration in årligen.

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter.