Hälsodeklaration för arbete med joniserande strålning

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning ställer krav på ett giltigt tjänstbarhetsintyg. Läkarundersökningen görs med ett intervall som bestäms av läkaren i samråd med arbetstagaren. Däremellan skickas en hälsodeklaration in årligen.

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter.