Anmälan av teknisk anordning som innehåller röntgenrör

Anmälningsplikten för verksamhet med teknisk anordning som innehåller röntgenrör gäller i enlighet med 2 kap 1 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:2) om anmälningspliktiga verksamheter.

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter.