Anmälan om att säkerhetskänslig verksamhet har upphört