Anmälan av verksamhet med mikrovågstorkning

Anmälningsplikten för mikrovågstorkning gäller i enlighet med 1 kap. 8 § SSMFS 2018:2.

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter.