Anmälan om samråd vid överlåtelse av aktier eller andelar i säkerhetskänslig verksamhet