Anmälan om samråd vid överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet