Händelserapport som används vid larm från fast detektorsystem m.m.