Meddelande om produkt, teknisk anordning eller ämne som alstrar strålning

Använd blanketten för att meddela Strålsäkerhetsmyndigheten om du misstänker att en produkt eller teknisk anordning inte uppfyller gällande krav.

Strålsäkerhetsmyndigheten är marknadskontrollmyndighet för produkter och ämnen som alstrar strålning. Det innebär att myndigheten ska kontrollera att sådana produkter och ämnen uppfyller gällande krav. Myndighetens ansvar som marknadskontrollmyndighet regleras i förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn.

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter.