Beställning av jämförelsemätning för radon i vatten

Taxa för analyser av prover: radon i vatten
Ett (1) prov, gammamätning 3 750 kronor
Flera prover (1-5 stycken), vätskescintillationsmätning 3 750 kronor