Beställning av jämförelsemätning för Cs-137

Taxa för analyser av prover: gammamätning
Ett (1) prov, enkel förberedelse 3 750 kronor
Ett (1) prov, mer förberedelse (t.ex. fuktighetsbestämning), analys av flera nuklider eller prov med ovanlig matris 5 000 kronor
Flera prover 1 250 kronor/timmen

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter.