Ansökan om tillstånd för verksamhet med joniserande strålning, inklusive bilagor