Ansökan om tillstånd för verksamhet med joniserande strålning, inklusive bilagor

Tillståndsblanketten är gemensam för olika sorters verksamhet med joniserande strålning. Utöver tillståndsblanketten måste ytterligare information om verksamheten skickas in. Se bilagorna nedan.

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter.