Ansökan om tillstånd för verksamhet med joniserande strålning, inklusive bilagor

Tillståndsblanketten är gemensam för olika sorters verksamhet med joniserande strålning.

Du måste, utöver tillståndsblanketten, skicka in ytterligare information om din verksamhet. Kontakta enheten för yrkesverksamhet för att få veta vad du ska skicka in till oss tillsammans med din ansökan om tillstånd. Du når enheten via e-post.

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter.