Ansökan om tillstånd för verksamhet med joniserande strålning

Tillståndsblanketten är gemensam för olika sorters verksamhet med joniserande strålning. Utöver tillståndsblanketten måste ytterligare information om verksamheten skickas in. Se instruktionerna nedan.

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter.