Ansökan om export av produkter med dubbla användningsområden

Enligt Rådets förordning (EU) nr 2021/821.

Förordning (EG) nr 428/2009 ersattes den 9 september 2021 av förordning (EU) nr 2021/821.

De ansökningar om tillstånd som lämnats in före den 9 september 2021 ska dock fortsätta att omfattas av de relevanta bestämmelserna i förordning (EG) nr 428/2009.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till förordning (EU) nr 2021/821 och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga VI i förordning (EU) nr 2021/821.

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter.