Ansökan om export av produkter med dubbla användningsområden

Enligt Rådets förordning (EG) Nr 428/2009.

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter.