Intern styrning

Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhet styrs med stöd av ett ledningssystem. Det ger struktur för hur vi arbetar samtidigt som det bidrar till effektiv ledning och ett systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete. 

Syftet med myndighetens ledningssystem är att uppnå:

  • största möjliga samhällsnytta
  • ett bra kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete
  • säker hantering av information.

Riksmätplatsen för joniserande strålning granskas regelbundet av styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) mot standarden ISO 17025:2005.

Vårt ledningssystem följer kraven i internationella atomenergiorganet IAEA:s standard "Leadership and Management for Safety, GSR Part 2". I samband med att en internationell expertgrupp, koordinerad av IAEA, granskar hur väl Sverige följer IAEA:s standarder kontrolleras myndighetens ledningssystem.

Har du frågor om myndighetens ledningssystem?

Kontakta kvalitetssamordnaren via myndighetens växel på telefon: 08-799 40 00.