Så arbetar vi

Strålsäkerhetsmyndigheten är organiserad i fyra avdelningar med ett antal enheter under respektive avdelning. Organisationen består även av en GD-stab, ett HR- och ett juridiskt sekretariat.

Myndigheten har också ett Insynsråd till stöd för generaldirektören samt ett antal råd, nämnder och delegationer till stöd i sitt arbete.

Strålsäkerhetsmyndighetens organisation

Generaldirektör

Michael Knochenhauer

Gd-staben

Stabschef: Vakant

HR-sekretariatet

HR-chef, Anna Scocco

Juridiska sekretariatet

Chefsjurist, Kim Elofsson

Avdelningen för normering och kunskapsutveckling

Avdelningschef: Per Seltborg (tf)

Avdelningen för beredskap och tillståndsprövning

Avdelningschef: Johan Friberg

Avdelningen för tillsyn

Avdelningschef: Erik Höglund

Avdelningen för myndighetsstöd

Avdelningschef: Ronnie Nilsson