Så arbetar vi

Strålsäkerhetsmyndigheten är organiserad i fyra stycken avdelningar med ett antal enheter under respektive avdelning. Organisationen består även av en gd-stab där hr och juridik ingår.

Myndigheten har också ett Insynsråd till stöd för generaldirektören samt ett antal råd, nämnder och delegationer till stöd i sitt arbete.