Vetenskapligt råd för UV-frågor

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor ger myndigheten råd inom områden som rör sambandet mellan UV och biologiska effekter, vilket exempelvis har betydelse för förebyggande av hudcancer. Rådet ger också vägledning inför ställningstaganden i frågor där det krävs en vetenskaplig prövning av olika uppfattningar eller ståndpunkter.

Rådet följer den vetenskapliga utvecklingen inom UV-området och sammanställer kunskapsläget i en årlig rapport till Strål­säkerhets­myndig­heten.

I rådet ingår vetenskapliga experter inom områden som onkologi, dermatologi, psykologi och meteorologi.

Ordförande i rådet är Veronica Höiom, medicine doktor vid Karolinska Institutet i Solna. Sandra Andersson vid SMHI är vetenskaplig sekreterare.

I rådet ingår följande ledamöter:

Ordförande:
Veronica Höiom
Medicine doktor, Karolinska Institutet, Solna
Vetenskaplig sekreterare:
Sandra Andersson
Teknologie doktor, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
Ledamöter:
Erik Modig
Docent, Handelshögskolan, Stockholm
Hildur Helgadottir
Överläkare, med dr. Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Jan Lapins
Överläkare, docent, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Hanna Holstein
Lunds universitet

Skolgårdars utformning kan skydda mot skadlig sol

Hur utemiljöer är utformade på förskolor och skolor är viktigt för att skydda barn mot ohälsosam solexponering. Att planera för skugga och blandade miljöer som också stimulerar till rörelse är avgörande för att barnen ska få en lagom mängd av solens UV-strålning, det visar den senaste rapporten från Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor.