Vetenskapligt råd för UV-frågor

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor ger myndigheten råd inom områden som rör sambandet mellan UV och biologiska effekter, vilket exempelvis har betydelse för förebyggande av hudcancer. Rådet ger också vägledning inför ställningstaganden i frågor där det krävs en vetenskaplig prövning av olika uppfattningar eller ståndpunkter.

Rådet följer den vetenskapliga utvecklingen inom UV-området och sammanställer kunskapsläget i en årlig rapport till Strål­säkerhets­myndig­heten.

I rådet ingår vetenskapliga experter inom områden som onkologi, dermatologi, psykologi och meteorologi.

Ordförande i rådet är Yvonne Brandberg, professor, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, Solna. Veronica Höiom är vetenskaplig sekreterare.

I rådet ingår följande ledamöter:

Ordförande:
Yvonne Brandberg
Professor, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, Solna
Vetenskaplig sekreterare:
Veronica Höiom
PhD, Karolinska Institutet, Solna
Ledamöter:
Erik Modig
Docent, Handelshögskolan, Stockholm
Hildur Helgadottir
Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Jan Lapins
Överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Sandra Andersson
PhD, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)