Vetenskapligt råd för UV-frågor

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor ger myndigheten råd inom områden som rör sambandet mellan UV och biologiska effekter, vilket exempelvis har betydelse för förebyggande av hudcancer. Rådet ger också vägledning inför ställningstaganden i frågor där det krävs en vetenskaplig prövning av olika uppfattningar eller ståndpunkter.

Rådet följer den vetenskapliga utvecklingen inom UV-området och sammanställer kunskapsläget i en årlig rapport till Strål­säkerhets­myndig­heten.

I rådet ingår vetenskapliga experter inom områden som onkologi, dermatologi, marknadskommunikation och meteorologi.

Ordförande i rådet är Veronica Höiom, medicine doktor vid Karolinska Institutet i Solna. Sandra Andersson vid SMHI är vetenskaplig sekreterare.

I rådet ingår följande ledamöter:

Ordförande:
Veronica Höiom
Medicine doktor, Karolinska Institutet, Solna
Vetenskaplig sekreterare:
Sandra Andersson
Teknologie doktor, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI)
Ledamöter:
Erik Modig
Docent, Handelshögskolan, Stockholm
Hanna Holstein
Lunds universitet
Hildur Helgadottir
Överläkare, med dr. Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Jan Lapins
Överläkare, docent, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Hur högt är UV-index idag?

Den 27 maj presenterade det vetenskapliga UV-rådet årets rapport om ultraviolett strålning. Rapporten inkluderar bland annat ett kapitel om UV-index, vilket har koppling till myndighetens nya UV-indextjänst. Lyssna på rådets medlemmar som presenterar utvalda delar av rapporten och kolla upp dagens UV-index! Om UV-index är 3 eller högre bör de flesta skydda sig.

Vetenskapliga rådets rapporter