2013:21 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2012

I denna rapport för år 2012 redovisas aktuella tidstrender för malignt melanom, en notis om den internationella UV-konferens som anordnades på Karolinska Institutet i maj 2012, en genomgång av olika internetsajter som presenterar UV-data, en lägesrapport om organtransplanterade patienter som ofta drabbas av hudcancer, om att hudundersökning är ett viktigt sätt att förebygga malignt melanom, en kort genomgång av de nya solarieföreskrifterna som träder i kraft den 1:a februari 2013 och om så kallade ”tanning accelerators” som anses påskynda solbränna, samt en uppdatering om vitamin D och cancerrisk.

Hudcancerincidensen fortsätter att öka i den svenska befolkningen och ser man på incidensen under de senaste tio åren har ökningen accelererat. Allvarligt är att ökningen för malignt melanom också verkar följas av en ökad mortalitet då även tjocka melanom blir allt vanligare. Rådet bedömer att det är mycket viktigt att följa denna utveckling och att ökande insatser för att förbättra preventiva strategier, både primär och sekundär prevention, behövs för att bryta dessa negativa trender. Primär prevention och tidig upptäckt bör kopplas till mer biologisk forskning. Rådet rekommenderar även myndigheten att uppmärksamma sjukvårdsansvariga på detta ökande problem. Vad kostar det samhället att inte satsa på prevention och tidig upptäckt?

Under maj månad 2012 anordnade Karolinska Institutet, med finansiellt stöd från Strålsäkerhetsmyndigheten, en uppföljning av UV-konferensen 2007. Återigen presenterade världsledande forskare sin senaste forskning gällande biologisk påverkan av UV-strålning och dess koppling till människans sjukdomar, speciellt hudcancer.