Strålskydd

Visar 267 publikationer

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2021:21 Region-specific radioecological evaluation of accidental releases of radionuclides from ESS

  SSM perspective Background To strengthen the material science research in Europe, the European Spallation Source (ESS) is being built in Lund in the southern part of Sweden. In the spallation process, neutrons are generated when the accelerated protons hit the tungsten target. In addition, a...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:18 Strålsäkerhets- myndighetens mobila mätningar av radiovågor under åren 2012-2020

  SSM perspektiv Sammanfattning Radiovågor används för att sända information trådlöst. Det gäller exempelvis radio, TV, mobiltelefoni och trådlösa datornätverk. Radiovågor fnns därför överallt i vår omgivning och styrkan varierar...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:16 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2020

  SSM perspektiv Bakgrund Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) vetenskapliga råd för UV-frågor bevakar det aktuella forsknings- och kunskapsläget vad gäller oönskade efekter av UV-strålning. Rådets arbete redovisas i en rapport årligen. Rådets...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:12 Magnetfält runt nätstationer

  SSM perspektiv Bakgrund Transformatorstationer (TRAFO) kan i sitt närområde ge starkt förhöjda magnetfält. Ibland placeras sådana stationer relativt nära bostadsmiljöer och även stationer placerade i bostadshus förekommer. De stationer som placeras...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:11 Kartläggning av stöldskyddslarmbågar

  SSM perspektiv Bakgrund Stöldskyddslarmbågar i butiker och bibliotek använder magnetfält för att detektera aktiva larmetiketter. 2006 presenterade myndigheten en kartläggning av allmänhetens exponering för magnetfält från larmbågar (rapport...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2021:08 Recent Research on EMF and Health Risk

  SSM perspective Background The Swedish Radiation Safety Authority’s (SSM) Scientifc Council on Electromagnetic Fields monitors current research on potential health risks in relation to exposure to electromagnetic fields and provides the authority with advice on assessing possible health risks.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2020:15 Strålskyddsåtgärder vid radiologiska nödsituationer

  I den här rapporten redovisar Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) planeringsunderlag för strålskyddsåtgärder vid radiologiska nödsituationer i samband med händelser i beredskapskategori 4. Händelser i beredskapskategori 4 omfattar händelser i verksamheter...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2020:14 Radiologiska undersökningar i Sverige under 2018

  Sammanfattning Studien omfattar radiologiska undersökningar (konventionella röntgenundersökningar, datortomografiundersökningar, nuklearmedicinska undersökningar, ultraljudsundersökningar och MR-undersökningar) som utförts under 2018 och bygger på uppgifter...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2020:12 Assessment of the QT-COOL coolant channel module against the PBF RIA 1-2 experiment

  SSM perspective Background The fuel rod analysis program SCANAIR has been developed by IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) for analysis of reactivity initiated accidents (RIA) in light water reactors. The Swedish Radiation Safety Authority (SSM) has access to...

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2020:13 Core data Research at Uppsala University

  SSM perspective Background This project is to support a research group at Uppsala University in the research feld of nuclear data for applications. Nuclear data research is about measuring microscopic cross-sections and developing theoretical nuclear models to create evaluated nuclear data...

  Innehållstyp: Publikationer