2015:23 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2014

I årets rapport redovisas aktuella tidstrender för hudcancer, att svenskarnas resande till soliga länder ökar, en genomgång av riskfaktorer för hudcancer, samt en uppdatering om vitamin D och cancerrisk.

Rådet har även gjort en genomgång av Australiens solprevention. Australien har den högsta melanomincidensen i världen och malignt melanom är den vanligaste cancerdiagnosen mellan 12-24 års ålder. I Australien har stora samhällsinsatser gjorts under de senaste 30 åren för att förebygga hudcancer, vilket troligtvis har lett till att incidenstrenderna för melanom har minskat för båda könen hos personer under 40 år och bland män mellan 40–59 år.

I rapporten disskuteras även en studie av samhällskostnaderna för hudcancer i Sverige.

Denna studie är framtagen av forskare på Linköpings universitet, på initiativ av Strålsäkerhetsmyndigheten. Det är andra gången som Strålsäkerhetsmyndigheten initierar en analys av samhällskostnaderna för hudcancer. Den första rapporten, som även den gjordes av forskarna vid Linköpings universitet, presenterades 2005. esultatet visar att kostnaderna har ökat sedan 2005.