2011:14 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2010

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor ger myndigheten råd inom områden som rör sambandet mellan UV och biologiska effekter, vilket exempelvis har betydelse för förebyggande av hudcancer. Rådet ger också vägledning inför ställningstaganden i frågor där det krävs en vetenskaplig prövning av olika uppfattningar eller ståndpunkter.

Rådet följer den vetenskapliga utvecklingen inom UV-området och sammanställer kunskapsläget i en årlig rapport till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd lämnar årligen en rapport för frågor om ultraviolett strålning. Syftet med rapporterna är att kartlägga det aktuella kunskapsläget och att lämna råd till SSM inom olika områden som är av betydelse för förebyggande av hudcancer.

I denna rapport för år 2010 redovisas aktuella tidstrender för hudtumörer, resultatet från två internationella studier om solbeteende, UV-strålning i världen, en genomgång av potentiella förstadier till skivepitelcancer och malignt melanom, att diskussionen om D-vitamin och cancerrisk inte bör sammanblandas med strategier för hudcancerprevention.