E-utbildning: Grundkurs i joniserande strålning

Vårt syfte med utbildningen är att öka kompetensen hos dem som arbetar i verksamheter med joniserande strålning, men som kanske inte dagligen arbetar med strålkällor.

Utbildningen ersätter den kurs som myndigheten tidigare höll i myndighetens lokaler.

Grundkursen i joniserande strålning innehåller

  • grundläggande strålningsfysik
  • biologiska effekter
  • stråldoser och mätning av joniserande strålning
  • strålskydd
  • regelverk.

Utbildningen kostar 3 500 kronor (exkl. moms) per deltagare. 

Efter genomgången utbildning får alla deltagare ett diplom.

Anmälan till grundkursen i joniserande strålning

Anmäl dig till utbildningen via e-post.