E-utbildning: Grundkurs i joniserande strålning

Vårt syfte med utbildningen är att öka kompetensen hos dem som arbetar i verksamheter med joniserande strålning, men som kanske inte dagligen arbetar med strålkällor.

Utbildningen ersätter den kurs som myndigheten tidigare höll i myndighetens lokaler.

Grundkursen i joniserande strålning innehåller

  • grundläggande strålningsfysik
  • biologiska effekter
  • stråldoser och mätning av joniserande strålning
  • strålskydd
  • regelverk.

Utbildningen kostar 3 500 kronor (exkl. moms) per deltagare. Är ni fler på samma arbetsplats som vill gå utbildningen kan ni gå fem men betala för fyra.

Efter genomgången utbildning får alla deltagare ett diplom.

Anmälan till grundkursen i joniserande strålning

Anmäl dig till utbildningen via e-post.

Ytterligare information: Andrea Wolde, utbildningsansvarig på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 41 93.