Kompetensutveckling

Strålsäkerhetsmyndigheten är en expertorganisation. För oss är det viktigt att du på olika sätt ges möjlighet att använda och utveckla din kompetens.

Det årliga utvecklingssamtalet med din chef är ett tillfälle för samtal kring din långsiktiga utveckling kopplat till verksamhetens mål. Vi ser intern rörlighet som en viktig framgångsfaktor. Detta kan bland annat ske genom möjlighet att delta i projekt eller genom att du visar intresse för annat arbete internt.

Utbildningsprogram

Vi är måna om att du som arbetar hos oss ska trivas och få möjlighet att använda och utveckla din kompetens. Därför erbjuder vi dig ett utbildningsprogram för att du ska få en bra start och bli trygg i din roll på myndigheten och som anställd i staten.

Under dina första sex månader har du en fadder vars uppgift är att ge dig en så bra första tid som möjligt. Alla nyanställda blir även inbjudna till en frukost med vår generaldirektör.

Nedan ser du vad utbildningsprogrammet innehåller.

  Kompetent medarbetare Kompetent tillsyn Individuell kompetensutveckling
För vem? Nyanställda, oavsett befattning. Anställda som arbetar med tillsyn. Alla anställda, oavsett befattning.
Syfte Få kunskap om myndighetsrollen, styrningen och våra arbetssätt. Utveckla förmågan att utöva tillsyn. Utvecklas i enlighet med myndighetens mål.
Utformning Tre utbildningsblock under det första året som anställd. Sex utbildningsblock under 18 månader. Löpande dialog med närmaste chef och vid utvecklingssamtal.