Insynsråd

Strålsäkerhetmyndigheten är en enrådsmyndighet. Det innebär att myndigheten leds av en generaldirektör som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Denna ledningsform väljs i de fall det finns behov av en stark och mer direkt styrning av myndigheter och när politiska beslut måste genomföras utan fördröjning. Generaldirektören har stöd av insynsrådet.

Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter. Rådet ska tillgodose behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. Generaldirektör Nina Cromnier är ordförande i insynsrådet och håller rådet informerat om myndighetens verksamhet. Insynsrådets nuvarande ledamöter utsågs av regeringen den 19 juni 2019.

I insynsråd ingår följande ledamöter:

Ordförande:
Nina Cromnier
Generaldirektör, Strålsäkerhetsmyndigheten
Ledamöter:
Heléne Björklund
Riksdagsledamot (S)
Lars Püss
Riksdagsledamot (M)
Linus Lakso
Miljöspecialist (MP)
Göran Enander
Landshövding, Länsstyrelsen i Uppsala län
Johan Carlson
GD, Folkhälsomyndigheten

Johanna Sandahl
Ordförande, Naturskyddsföreningen