Vår värdegrund

Strålsäkerhetsmyndigheten omfattas av statsförvaltningens gemensamma värdegrund som utgår från demokrati och mänskliga rättigheter samt en strävan mot rättssäkerhet, effektivitet och medborgarperspektiv. Myndighetens egen värdegrund består av vår vision, vår verksamhetsidé och våra värdeord. Med utgångspunkt från värdegrunden formas också myndighetens säkerhetskultur.

Vår vision:

"Ett strålsäkert samhälle"

Vår verksamhetsidé:

"Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden.

Vi arbetar systematiskt och strukturerat med ständiga förbättringar av våra processer, för att utveckla och effektivisera vår verksamhet och nå våra mål."

Våra värdeord:

  • Vederhäftighet
  • Integritet
  • Öppenhet

Vederhäftighet innebär att verksamheten bedrivs utifrån saklig grund. Vederhäftighet uppnås när medarbetarna har kompetens och är objektiva och sakliga. Kompetens innebär att medarbetarna har den kunskap, utbildning och erfarenhet som krävs.

Integritet innebär att vi värnar om vår oberoende ställning och inte låter oss påverkas i beslut, ställningstaganden, råd och rekommendationer. Integritet är att våga ta ansvar, både i rollen som myndighetsutövare och som medarbetare.

Öppenhet innebär att myndighetens verksamhet är transparent för omvärlden, att vi tydligt och aktivt informerar om verksamheten, om våra ställningstaganden, råd, rekommendationer och beslut. Öppenhet innebär också att vi lyssnar på vår omvärld.

Värdeorden är en aktiv del av vår verksamhet. De används bland annat som stöd när vi fattar beslut.