Pågående upphandlingar

Strålsäkerhetsmyndigheten upphandlar enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) samt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

Strålsäkerhetsmyndigheten använder upphandlingsverktyget Kommers för de upphandlingar som vi genomför. För att lämna anbud måste du skapa ett konto hos Kommers. Du hittar även förfrågningsunderlag kostnadsfritt i Kommers.