Reaktorsäkerhetsnämnden

Inom Strål­säkerhets­myndig­heten finns en nämnd för frågor om reaktor­säkerhet.

Nämndens uppgift är att stödja myndig­heten med råd och synpunkter inför myndig­hetens beslut, samt att ge råd i ärenden som berör kärnkrafts­säkerhet.

I nämnden ingår följande ledamöter:

Ordförande:
Per Seltborg
Tf avdelningschef, Strålsäkerhetsmyndigheten
Nämndsekreterare:
Anna Ryman
Utredare, Strålsäkerhetsmyndigheten
Ledamöter:
Kerstin Dahlgren
Fil.dr, Psykologi
Kim Wallin
Tekn.dr, Statens tekniska forskningscentral (VTT), Finland
Lars Skånberg
Rådgivare, Strålsäkerhetsmydigheten
Lynn Hubbard
Ph.D. strålningsfysik
Petteri Tiippana
GD, Strålsäkerhetscentralen (STUK), Finland