E-utbildning: Radon

Strålsäkerhetsmyndighetens grundläggande e-utbildning om radon, med fokus på bostäder, har uppdaterats under våren 2019. Utbildningen riktar sig främst dig som arbetar med miljö- och hälsoskyddsfrågor på kommunal nivå, men är lämpligt för alla som vill lära sig mer om radon, dess risker och åtgärder.

Utbildningen handlar om åtgärder mot radon och tar bland annat upp grundläggande begrepp, riskbedömningar, mätmetoder, gränsvärden och åtgärder mot radon. Du får också grundläggande kunskap om olika myndigheters ansvar och regelverk.

När du har köpt en utbildningslicens, en licens per användare, har du tillgång till utbildningen under en månad.

Utbildningen kostar 2 500 kronor (exkl. moms) per licens.

Efter genomgången utbildning får du som har deltagit ett diplom.

Anmälan till radonutbildningen

Anmäl dig till utbildningen via e-post.

Ytterligare information: Andrea Wolde, utbildningsansvarig på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 41 93.