Tillsyn

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) utövar tillsyn mot de som har tillstånd enligt strålskyddslagen (2018:396) respektive kärntekniklagen (1984:3) för verksamhet med strålning. SSM utövar även tillsyn mot anmälningspliktig verksamhet med strålning enligt strålskyddslagen.

SSM bedriver tillsyn genom att:

  • samla kunskap om den aktuella verksamheten
  • utifrån lagar, föreskrifter och krav göra observationer, identifiera och bedöma eventuella brister och värdera allvarlighetsgraden
  • besluta om eventuella åtgärder hos verksamhetsutövarna.

Olika tillsynsmetoder

Här beskrivs några olika tillsynsmetoder som vi arbetar med.

Verksamhetsbevakning

En verksamhetsbevakning syftar till att öka vår kunskap om den verksamhet som bedrivs av verksamhetsutövare. Syftet är även informationsutbyte mellan SSM och verksamhetsutövaren och innebär kontakter med verksamhetsutövare och eller besök på de platser där dessa bedriver verksamhet. En verksamhetsbevakning görs inte för att bedöma kravuppfyllnad.

Inspektion

En inspektion syftar till att bedöma om verksamhetsutövaren bedriver verksamheten på ett strålsäkert sätt enligt gällande krav. En inspektion utförs normalt på plats vid den inspekterade verksamheten. En inspektion kan genomföras oanmäld. Resultatet av inspektionen dokumenteras i en rapport som ligger till grund för ett beslut om eventuella åtgärder.

Granskning

En granskning syftar till att kontrollera om ställda krav uppfylls avseende det underlag som granskas. Resultatet av granskningen ska dokumenteras i en rapport som ligger till grund för ett beslut om eventuella åtgärder.