Fördjupningskurs om radon, 21-23 november 2023

Kursen är till för dig som vill ha en fördjupad kunskap om radon i luft.

Du lär dig hur olika mätinstrument fungerar, hur mätningar av radon i luft kan utföras och vad man bör tänka på vid mätningar av radon. Vi går också igenom hälsorisker med radon, samt regelverk kring radon.

Kursen går inte igenom hur man utför radonbesiktningar och undersökningar, projekterar och utför åtgärder mot radon i byggnader. 

För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt bör du ha gått vår e-utbildning om radon. Den får du tillgång till kostnadsfritt när du har anmält dig till fördjupningskursen.

Datum och plats för fördjupningskurs om radon

Datum: 21-23 november 2023

Plats: Stockholm (Solna strandväg 96, 171 54 Solna)

Kursinnehåll

Kursen kommer bland annat att gå igenom:

 • Fysikaliska grunder
 • Radonets egenskaper
 • Hälsorisker med radon
 • Radonkällor
 • Radonmätningar
 • Olika typer av mätinstrument
 • Kalibrering, spårbarhet och mätosäkerhet
 • SSM:s metodbeskrivningar för mätning av radon
 • Praktiska mätövningar
 • Myndigheter och regelverk om radon                         
 • Räkneövningar
 • Teoretiskt prov (frivillig)

Kursavgiften är 10 800 kr, exklusive moms. Kursmaterial, lunch och kaffe ingår.

Kontakta utbildningsansvarig Andrea Wolde om du har frågor om eller vill anmäla dig till kursen:
Telefon: 08-799 41 93
E-post till Andrea Wolde