Fördjupningskurs om radon

Det här är en kurs för dig som vill ha fördjupad kunskap om radon i luft. 

Kursen är till för dig som vill ha fördjupad kunskap om radon i luft. Du lär dig hur mätinstrument fungerar och hur man utför mätningar på ett riktigt sätt. Vi går också igenom hälsorisker med radon samt regelverk.

För att tillgodogöra dig kursen på bästa sätt ska du ha gått vår e-utbildning ”Radon grundkurs” eller motsvarande. Du bör även ha kunskaper motsvarande matematik C.

Kursens innehåll

  • Fysikaliska grunder
  • Radonets egenskaper
  • Radonkällor
  • Hälsorisker
  • Mätmetoder och mätövningar
  • Mätning av gammastrålning
  • Kalibrering
  • Regelverk kring radon                          
  • Räkneövning
  • Teoretiskt prov

Kursavgiften är 10 800 kr, exklusive moms. Kursmaterial, lunch och kaffe ingår.

Kontakta utbildningsansvarig Andrea Wolde om du har frågor om eller vill anmäla dig till kursen:
Telefon: 08-799 41 93
E-post till Andrea Wolde