2006:07 Rapport från SSI:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2005

SSI:s vetenskapliga råd för frågor om ultraviolett strålning lämnar årligen en rapport till SSI. Syftet med rapporterna är att kartlägga det aktuella kunskapsläget och att lämna råd till SSI inom olika områden som är av betydelse för förebyggande av hudcancer.

I 2005 års rapport behandlas bland annat den stegrade ökningstakten av malignt hudmelanom, yrkesexponering och skivepitelcancer, sjukvårdskostnader för basalscellscancer, UV-strålning och linskatarakter, cellulära och molekylära effekter av UV samt D-vitamin och UV-strålning.

I rapporten rekommenderar rådet bland annat: att sjukvårdens roll i det preventiva arbetet förtydligas och förstärks, att SSI låter genomföra en internationell workshop om cellulära och molekylära effekter av UV, deras dos och våglängdsberoende, att arbetet med hälsoekonomiska analyser rörande hudcancer fortsätter, att ett forskningsprojekt rörande skivepitelcancer och yrke genomförs. Rådet konstaterar också att nuvarande strategi för begränsning av befolkningens exponering för UV-strålning inte står i konflikt med behovet av D-vitamin