2012:14 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2011

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor ger myndigheten råd inom områden som rör sambandet mellan UV och biologiska effekter, vilket exempelvis har betydelse för förebyggande av hudcancer. Rådet ger också vägledning inför ställningstaganden i frågor där det krävs en vetenskaplig prövning av olika uppfattningar eller ståndpunkter. Rådet följer den vetenskapliga utvecklingen inom UV-området och sammanställer kunskapsläget i en årlig rapport till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Syftet med vetenskapliga rådets rapporter är att kartlägga det aktuella kunskapsläget om ultraviolett strålning och att lämna råd till Strålsäkerhetsmyndigheten inom olika områden som är av betydelse för förebyggande av hudcancer.

I denna rapport för år 2011 redovisas svårigheten med att förändra solrelaterade beteenden, att solåldrad hud kan anses som ett potentiellt förstadium till hudcancer, en presentation av UV-index, en genomgång av ärftliga riskfaktorer för malignt melanom, resultatet från en studie som visade att solexposition inte har en skyddande effekt mot vissa cancerformer, aktuella tidstrender för hudtumörer, samt en sammanfattning av samarbetet mellan Kræftens Bekæmpelse och resebyråbranschen i Danmark.