2005:10 Rapporter från SSI:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning, 2002, 2003 och 2004.

Denna publikation består av tre årsrapporter från SSI:s vetenskapliga råd för frågor om ultraviolett strålning. Syftet med rapporterna är att kartlägga det aktuella kunskapsläget inom olika områden som är av betydelse för förebyggande av hudcancer.

Del 1: epidemiologi, mätningar av stratosfärsikt ozon och naturligt förekommande UV-strålning, cellulära och molekylära effekter, primär prevention, solarier, sekundär prevention, prevention mot ögonskador.

Del 2: epidemiologi, sjukvårdskostnader, primär prevention, yrkesexponering, betydelsen av tidig diagnos, biologiska effekter av olika våglängder, DNA-skador som markör för exponering, P53-genen som markör för exponering, katarakter.

Del 3: epidemiologi, skivepitelcancer och yrke, DNA-skador som markör för exponering, biologiska effekter av olika våglängder, hudcancerprevention och rådgivning, solskyddsmedel, sekundärprevention, sjukvårdskostnader, projektbeskrivning avseende kartläggning av nationella resurser för primär prevention.