2008:20 Rapport från SSI:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2007

SSI:s vetenskapliga råd för frågor om ultraviolett strålning lämnar årligen en rapport till SSI. Syftet med rapporterna är att kartlägga det aktuella kunskapsläget och att lämna råd till SSI inom olika områden som är av betydelse för förebyggande av hudcancer.

I denna rapport för år 2007 redovisas: våglängdernas betydelse för hudcancer-utveckling, D-vitamin och ultraviolett strålning, nya rekommendationer från EU-kommissionen angående solskyddsmedel, behovet av enhetlig information kring UV och hudcancer, kostnader för nevi, naturlig UV-strålnings fördelning i tid och rum och beteendeaspekter på hudcancer.

Rådet rekommenderar: att EU-kommissionens rekommendationer kring solskyddsmedel följes samt att en enhetlig nationell informationsstrategi bör utvecklas av en tvärdisiplinär arbetsgrupp och att denna strategi integreras i den nationella cancerstrategin. Vidare konstaterade rådet att identifikation och excision av potentiella förstadier till melanom är betydelsefullt. Det är viktigt att primär och sekundär prevention är kopplade till varandra. Det finns ingen tydlig gräns mellan dessa preventionsformer som tillsammans kan åstadkomma synergistiska effekter. SSI bör även vidmakthålla det verktyg som STRÅNG (system för beräkning av naturlig UV-strålning) utgör för intressenter och forskare samt sprida kännedom om det. Rådet stödjer också beteendevetenskaplig forskning för att utveckla mer effektiva primärpreventiva åtgärder.