2007:12 Rapport från SSI:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2006

SSI:s vetenskapliga råd för frågor om ultraviolett strålning lämnar årligen en rapport till SSI. Syftet med rapporterna är att kartlägga det aktuella kunskapsläget och att lämna råd till SSI inom olika områden som är av betydelse för förebyggande av hudcancer.

I denna rapport för år 2006 redovisas: aktuell incidens och ökning av de tre hudtumörformerna (malignt melanom, skivepitelcancer och basalcellscancer); samhällskostnader för hudcancer; erfarenheter av tidigare preventionsaktiviteter i landet; informationsstrategier; aktuellt om solskydd och solskyddsmedel; solarieproblematiken; betydelsen av fysiskt solskydd i utemiljön på platser där barn vistas; basala biologiska aspekter på malignt melanom.

Rådet rekommenderar:

  • fortsatt uppföljning av incidenstrender;
  • samhällskostnaderna bör motivera ökad satsning på prevention;
  • landstingen bör återuppta tidigare preventiva aktiviteter för att bromsa incidens- och mortalitetsökningen för malignt melanom;
  • primärpreventiva strategier för att påverka individers beslutsgrund för hälsobefrämjande beteende; fortsatt information om att solskyddsmedel bör användas komplementärt till annat solskydd samt ge skydd mot både UVA- och UVB-strålning;
  • att fortsätta informera om konsekvenser av solarieexposition enligt WHO:s slutsatser;
  • SSI bör främja kommunalt engagemang och förmedla rekommendationer hur barns miljöer ska utformas för att vara solsäkra;
  • kunskapsläget inom den basala forskningen bör följas, i första hand via planerad workshop 2007.

Utvecklingen avseende melanom bör kommuniceras till strategiska beslutsfattare för åtgärder med mål att minska incidenser.