Forsmarks kärnkraftverk

Vid Forsmarks kärnkraftverk, som ligger i Östhammars kommun, finns tre reaktorer. Här finns också ett slutförvar för låg- och medelaktivt avfall (SFR). Det är även här som Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har ansökt om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Forsmarks kärnkraftverk ligger utanför orten Forsmark i Östhammars kommun i Uppland. Kärnkraftverket ägs av Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) där statliga Vattenfall AB är huvudägare, Mellansvensk kraftgrupp äger runt en fjärdedel och Sydkraft nuclear power AB äger cirka en tiondel.

Forsmarks reaktorer

Den totala installerade elektriska nettoeffekten vid Forsmark är 3 140 megawatt (MW). Vid kärnkraftverket finns tre reaktorer.

Forsmark 1

  • Började drivas 1980
  • Kokvattenreaktor
  • Termisk effekt 2 928 MW

Forsmark 2

  • Började drivas 1981
  • Kokvattenreaktor
  • Termisk effekt 3 253 MW (provdrift)

Forsmark 3

  • Började drivas 1985
  • Kokvattenreaktor
  • Termisk effekt 3 300 MW

Slutförvar för låg- och medelaktivt avfall

Sedan 1988 finns även ett Slutförvar för låg- och medelaktivt avfall (SFR) vid Forsmark. SFR ägs och drivs av Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), ett företag som kärnkraftsbolagen äger gemensamt. Precis som vid övriga kärnkraftsanläggningar i Sverige finns det vid Forsmark ett markförvar för lågaktivt avfall.

Slutförvar för använt kärnbränsle

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har ansökt om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Ansökan granskas av Strålsäkerhetsmyndigheten. Beslut om ett slutförvar får byggas eller inte fattas av regeringen.