Uppvärmning med mikrovågor

Mikrovågor är radiovågor som används för uppvärmning eller torkning. Mikrovågsugnar är den vanligaste källan till mikrovågor i svenska hem. Samma teknik som används i mikrovågsugnar förekommer även vid reparation av fuktskador i väggar och golv av betong, så kallad mikrovågstorkning.

Mikrovågor har kort räckvidd och försvinner i samma stund apparaten som avger dem stängs av.

Hälsorisker

Mikrovågorna kan vara skadliga för hälsan om apparaten som avger dem används fel eller är trasig. Om människor eller djur utsätts för höga nivåer av mikrovågor kan detta på kort tid ge upphov till djupa brännskador och ögonskador.

Strålsäkerhetsmyndighetens roll och ansvar

Myndigheten ställer krav på att torkning med mikrovågor sker på ett säkert sätt och bedriver tillsyn över sådan verksamhet.