Chalmers tekniska högskola

Institutionen för kemi och kemiteknik vid Chalmers tekniska högskola (Chalmers) i Göteborg bedriver forskning och utbildning inom bland annat kärnkemi. De mängder kärnämnen som hanteras kräver tillstånd enligt kärntekniklagen. Därför betraktas Chalmers som en kärnteknisk anläggning.

Basen för kärnkemiverksamheten vid Chalmers är de radioaktiva ämnenas kemi med fokus på de ämnen som är relevanta för kärnkraftscykeln.

Laboratoriearbetet vid Chalmers inkluderar

  • grundläggande lösningskemi
  • nya bränslecykler såsom separation och transmutation
  • tillverkning av nya typer av kärnbränslen
  • växelverkan mellan kärnbränslen och kylmedier
  • utsläppsprevention vid svåra reaktorhaverier
  • studier av supertunga element
  • undersökningar av reaktorvattenkemi
  • kemin vid slutförvar av kärnavfall.