Anmälningspliktigt innehav inom industrin

På den här sidan listar vi vanligt före­kommande tekniska anordningar inom industri­n som innehåller radioaktiva ämnen eller röntgenrör som kräver att anmälan görs till Strålsäkerhetsmyndigheten före användning.

Anmälningspliktiga verksamheter regleras i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:2) om anmälningspliktig verksamhet med joniserande strålning.

Följande exempel på tekniska anordningar är vanligt förekommande inom industrin och innehåller radioaktiva ämnen eller röntgenrör.

Utrustning Används till Åtgärd vid kassering
Densitetsmätare Mäta densiteten på olika produkter Utrustningen innehåller radioaktiva strålkällor och ska vid kassering skickas till en för ändamålet godkänd avfallsanläggning, som Cyclife Sweden AB, eller till likvärdig anläggning inom EU, eller till producenten.
Eliminator Eliminera statisk elektricitet till exempel vid billackering Se ovan
Nivåvakt Kontrollera nivån i olika sorters behållare Se ovan
Röntgenfluorescensanalysator (XRF) Grundämnesanalyser Se ovan
Tjockleksmätare Mäta tjocklek på olika produkter Se ovan
Ytviktsmätare Mäta vikten på olika produkter till exempel vid papperstillverkning Se ovan
Bagageröntgen Kontrollera innehåll i bagage Röntgenröret; ska göras permanent obrukbart
Röntgenskåp Tekniska undersökningar av konstruktioner, gods eller material Röntgenröret; ska göras permanent obrukbart. Innehåller även el och faller därför under WEEE-direktivet

Utrustning för radiografering

Följande utrustningar används vanligtvis för sluten radiografering. Det är en teknik som används för att avbilda och undersöka olika typer av produkter. Tillämpliga krav finns i Strålsäkerhetsmyndigheten föreskrifter (SSMFS 2018:6) om industriell radiografering. Tabellen nedan visar enbart vad som måste göras med utrustningen ur strålskyddssynpunkt.