Tillstånd för laser och starka laserpekare

För att få använda lasrar i laserklass 3B och 4 i samband med exempelvis lasershower eller på nattklubbar krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Det krävs tillstånd även för att hantera starka laserpekare i laserklass 3R, 3B och 4. Tillstånd beviljas om det finns förutsättningar för att kraven i laserföreskriften kan uppfyllas. När fria laserstrålar (laserstrålar som saknar strålstopp) används gäller särskilda regler, av flygsäkerhetsskäl.

Ansökan ska innehålla uppgifter om

 • den avsedda verksamheten eller syftet med innehavet
 • tid och plats för verksamheten eller innehavet
 • uppgifter om lasertyp och dess stråldata
 • sökandes namn, adress, telefonnummer och organisations- eller personnummer
 • namn på den person som ska vara kontaktperson med myndigheten
 • sökandens förutsättningar att uppfylla skyldigheterna i 3 och 4 §§ SSMFS 2014:4.

Om ansökan avser användning för underhållning, konst eller reklam ska den dessutom innehålla en skiss över området som visar strålfältet i förhållande till åskådarna.

Särskilda regler av flygsäkerhetsskäl

När fria laserstrålar (laserstrålar som saknar strålstopp) används kan flygtrafiken störas. Därför behöver ett ”Notice to airmen” (Notam) utfärdas av Transportstyrelsen. Strålsäkerhetsmyndigheten ska först granska underlaget till Notam.

Så här gör du

Du som arrangerar en aktivitet med fria laserstrålar ska anmäla det till Strålsäkerhetsmyndigheten. Vi verifierar dina avståndsberäkningar och skickar anmälan vidare till Transportstyrelsen, som ser till att ett Notam utfärdas. För att din anmälan ska kunna behandlas måste ansvarig person i flygledartornet vid berörd flygplats ha involverats i planeringen av arrangemanget.

För att Strålsäkerhetsmyndigheten ska kunna verifiera uppgifterna i Notam-underlaget behöver du lämna följande uppgifter:

 • Uteffekter, våglängder, divergens hos lasrarna. (till exempel 5 W; 532 nm; 1,2 mrad).
 • Kompassriktning för lasershowen (till exempel VSV eller 240 grader).
 • Horisontell spridningsvinkel hos lasershowen (till exempel +/– 45 grader).
 • Vertikal spridningsvinkel hos lasershowen (till exempel 0–30 grader över horisonten).
 • Geografisk position för lasrarna, samt deras höjd över marken.
 • Karta med inritat tänkt Notam-område.

Notam behövs för lasershower både inomhus (om laserstrålarna kan passera genom ett fönster) och utomhus (om laserstrålarna saknar strålstopp). Anmälan behöver göras inför varje tillfälle, även om du har ett årligt lasertillstånd hos Strålsäkerhetsmyndigheten. Om du inte har något tillstånd kan du ansöka om det samtidigt som du anmäler lasershow med laserstrålar som saknar strålstopp.

Ansök och anmäl i god tid

Handläggningstiden är två veckor, utom under sommarmånaderna då den är fyra veckor. Handläggningstiden kan bli längre om vi behöver samverka med andra myndigheter innan vi kan besluta om tillstånd, exempelvis om flygtrafiken kan påverkas eller om du ansöker om undantag från någon regel.