Vilket ansvar har Strålsäkerhetsmyndigheten för radiovågor i samhället?

Strålsäkerhetsmyndigheten genomför mätningar, utvärderar forskning inom områdena magnetfält och trådlös teknik, ger råd och rekommendationer samt tar fram föreskrifter. Vårt ansvar omfattar allmänhetens exponering av radiovågor.

Läs mer om magnetfält och trådlös teknik: Magnetfält och trådlös teknik